کدبازان

دوره آموزشی گروه سنی خردسال شامل 6 ترم آموزشی 33 ساعته می باشد.

روش آموزش و مباحث کاملاً با سن و سال خردسال هماهنگ است، چیدمان کلاس مطابق با اهداف آموزشی (Specific Corner) می­باشد و زبان ­آموز جهت انجام فعالیت‌ها و بخش‌های گوناگون کتاب در قسمتهای مختلف کلاس قرار می­گیرد. این کار باعث می­شود زبان ­آموز در کلاس فعال بوده و از کلاس بهره بهتری ببرد. چیدمان کلاس و طراحی صندلی­ها در این حالت به روند آموزش و یادگیری کمک کرده و از خستگی و کسالت درکلاس جلوگیری می­کند. در این مرحله  هر چهار مهارت زبان انگلیسی تقویت شده و به مهارت Speaking و Listening توجه بیشتری می‌شود.

آموزش دراین سطح بصورت غیرمستقیم و همراه با خلاقیت، شعر، کاردستی و ... می­باشد. شیوه نوین آموزشی این مجموعه با هدف توسعه ذهن طراحی شده است.

ارزیابی این گروه از زبان آموزان بصورت کیفی و از طریق انجام worksheet های دوره ای صورت می پذیرد.